Gnist-barnehage føler seg overvåket

Gnist klager på observatører som til enhver tid holder deres ansatte under oppsyn i Trøa barnehage.

Observeres: Fremtiden er uviss for Gnist Trøa barnehage på Heimdal etter at Trondheim kommune vedtok å stenge barnehagen. De får drive videre til klagesaken er behandlet hos Fylkesmannen. I mellomtiden jobber de ansatte under oppsyn. 

- Vi har ansvar for tryggheten og barnas fysiske og psykiske helse, svarer kommunaldirektør Camilla Trud Nereid.