Høyesterett avviste det meste av anken til Prora-gründer Terje Eriksen

Høyesterett sa nei til at fengselsstraffen Prora-eier Terje Eriksen ble idømt i fjor skal opp for retten på nytt. Men inndragningen av 10,75 millioner blir redusert.

Anket: Terje og Roger Eriksen får behandlet inndragningsbeløpene de ble dømt til av lagmannsretten på nytt. Men fengselsdommene blir stående.