Sjekk hvor likestilt din kommune er

Sammenlign med nabokommunene og resten av landet på hvor likestilt din kommune er ved hjelp av disse kartene.

Den internasjonale kvinnedagen ble første gang markert i 1910. Bildet er fra fjorårets arrangement på Torget i Trondheim i fjor.  Foto: Marianne Tønset

I anledningen Kvinnedagen 8. mars har Statistisk sentralbyrå (SSB) samlet aktuell statistikk om likestilling i de ulike kommunene i Trøndelag. I denne saken har vi laget tre kart for å få et innblikk i hvor likestilt de forskjellige kommunene er.