Klimavalget 2019:

Slik skal Venstre løse klimakrisa

Hun har ikke bil, flyr én gang i måneden og spiser kjøtt til halvparten av ukas middager. Dette er den klimapolitiske selvangivelsen til venstrepolitiker Tove Eivindsen.

Tove Eivindsen står øverst på venstrelista til fylkestingsvalget i Trøndelag. 

Den politiske landsmøtesesongen åpner med Venstre i Stjørdal i helga. Og om elleve år er vi i 2030. Da skal vi ha redusert klimagassutslippene med 45 prosent, ifølge regjeringen. Derfor stiller Adresseavisen de samme spørsmålene om klimapolitikken til representanter fra samtlige parti i forbindelse med landsmøtene deres.