Fødselsperm-tap for Høyre-kvinnene:

Nå vil de ha hele pappapermen vekk

Høyrekvinnene tapte slaget om å få ny vurdering av fødselspermisjonsordningen. Nå går de for plan B: Få vekk pappaperm helt – på sikt.

- Det er viktig at vi har fått opp debatten, sier Ørmen Johnsen (t.v) og Angell Gimse sier at de har fått signalisert at tredelingen ikke er hogget i stein. 

Høyre-kvinnene, Trøndelag og Viken har foreslått at dagens tredelte fødselspermisjon må evalueres, og levert dette som et forslag til Høyres landsmøte på Gardermoen.