Trondheimsområdet får 22 milliarder til nye tog, buss, gang- og sykkelveier

Milliardavtalen med staten betyr blant annet 14 nye togsett på Trønderbanen.

Tog. Fra 2021 blir det satt inn 14 nye togsett av typen Flirt på Trønderbanen mellom Melhus og Steinkjer. 

Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal undertegnet fredag den første byvekstavtalen i landet. Byvekstavtalen for Trondheimsområdet erstatter den nåværende bymiljøavtalen som bare omfatter Trondheim.