Væpnet politi holdt vakt under fredagsbønn

Politiet hadde ekstra vakthold ved tre moskeer i Trondheim.

  Foto: CAMILLA KILNES

Væpnet politi sto fredag vakt i Kjøpmannsgata i Trondheim, like ved det muslimske trossamfunnet i Trondheim.