Mannefall i Ap foran Kystad-høringen

Ap's representant i kontrollkomiteen, Ellen Reitan, er sykmeldt. Ap har ikke klart å skaffe vara for henne. Samtlige fire vararepresentanter har meldt forfall foran høringen onsdag.

Aps representant i kontrollkomiteen, Ellen Reitan, er sykmeldt. Ap har ikke klart å skaffe vara for henne.  Foto: Christine Schefte

Kontrollkomiteens leder Rolf Jarle Brøske (H) opplyser at han fredag fikk beskjed om at nestleder i komiteen, Ellen Reitan er sykmeldt.