NTNU-forskere med oppsiktsvekkende funn om vanlig kvinnesykdom

- Kanskje det viktigste som har hendt innenfor forskning på kvinner med PCOS i løpet av de siste 10 årene.

Forskere ved St.Olavs hospital har gjort en stor studie på gravide kvinner med PCOS. Her er tre av forskerne: Fra venstre professor Eszter Vanky, Tone Shetelig Løvvik og Liv Guro Engen Hanem.  Foto: Håvard Jensen

Ezter Vanky har i løpet av de siste 17 årene forsket på bruk av metformin under svangerskapet hos kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS).