Verge for tiltalte: - Jeg varslet Trondheim kommune om at han var deprimert

Ifølge verge Ine Johannessen hadde ikke kommunen fått opplysninger på forhånd om at tiltalte hadde problemer med psyken.

Tiltalte blir av sin tidligere verge beskrevet som beskrivet som en snill og beksjeden.  

- Jeg tok kontakt med Trondheim kommune fordi jeg var bekymret for han. Jeg opplevde han som deprimert, forklarte Ine Johannessen.