Parlamentarisk leder Marit Arnstad:

- De grønne avgiftene er usosiale

Marit Arnstad (Sp) stiller spørsmål ved «noen såkalte sannheter» i klimadebatten. - Vi må ta et oppgjør med usosiale, grønne avgifter, sier hun.

- Det er noen som mener at nær sagt all klimapolitikk kan løses med grønne avgifter. Sp er ikke der, sa Arnstad fra talerstolen på Hamar.  Foto: berit baumberger

- Grunnene til at Sp stiller spørsmål ved noen såkalte sannheter i klimapolitikken, er at vi ønsker en klimapolitikk som har gjenklang hos så mange som mulig. Det er noen som mener at nær sagt all klimapolitikk kan løses med grønne avgifter. Sp er ikke der, sa Arnstad fra talerstolen på Hamar fredag formiddag.