- De som arbeider med olje, tjener gode penger i dag

Sp-topp Per Olaf Lundteigen kjempet for å få gjennom en resolusjon om grønt skifte, men vant ikke frem på landsmøtet. Han er klar på hva han mener om høye lønninger i oljeindustrien.

Per Olaf Lundteigen (t.v.) vant ikke frem med sitt forslag på landsmøtet på Hamar. Til høyre, Ola Borten Moe, Sp-nestleder og medeier og direktør i oljeselskapet Okea. 

Landsmøtet til Sp på Hamar er i gang, og en het potet er partiets klimapolitikk og hvilke tiltak man skal satse på.