Her får Samfundet penger til nybygg

Studentersamfundet har fått den første bevilgningen til nybygg bak dagens røde og runde hus. Samskipnaden gir 20 millioner kroner.

Kommer med 20 millioner: Nicholas Christiansen er styreleder i Sit og en svært populær gjest på Samfundet. Sit er første bidragsyter til finansieringen av nybygget som skal komme her. Til høyre påtroppende leder Frida Jerve for Samfundet og avtroppende leder Eirik Sande.  Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Men fortsatt mangler Samfundet over 100 millioner kroner for å finansiere nybygget. Det skal gi plass til en ekstra konsertscene, teaterscene og diverse andre studentaktiviteter i Trondheim.