Blar opp 285 mill. for Klæbu-morgengave

Onsdag vedtok bystyret å bygge et flunkende nytt helse- og velferdssenter i Klæbu med 60 plasser. De 41 omsorgsboligene som er tenkt knyttet til senteret, er ikke klare for politisk behandling.

Hagen på ca. ett mål, som er tenkt bygd inn av senteret, blir det nærmeste man kommer en demenslandsby i Trondheim, mener Marte Løvik (Sp).  Foto: PKA Arkitekter/Trondheim kommune

Arbeidet med å rive eksisterende bygningsmasse kan begynne straks. Senteret skal åpne september 2021.