Slik skal Trondheim nå klimamålene

Trondheim skal redusere klimagassutslippene med 80 prosent fra 1991-nivå i løpet av de neste elleve åra.

Skal få ned utslippene: -Vi trenger å redusere utslippene fra veitrafikken, kutte utslippene fra avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal, bruke annet enn mineralolje til å varme opp bygg og gjøre byggeplassene fossilfrie, sier Jo-Kristian Stræte Røttereng, prosjektleder klimaplan i Trondheim kommune 

Kommunen har hårete mål for å kutte klimagassutslippene fram til 2030. Det kommer til å kreve store omstillinger av oss alle. Jo-Kristian Stræte Røttereng er prosjektleder for klimaplan i Trondheim kommune.