Vedtok å vurdere overvåking ved skoler i Trondheim

Etter forslag fra Frp ble saken diskutert lenge og vel i bystyret onsdag kveld. Ap, Høyre og Pensjonistpartiet sørget for flertall.

Rektor Heidi Merethe Torbergsen ved Bispehaugen skole står inne i en nedsotet gang, et resultat av hærverk tidligere i år. 

Alle de andre partiene – KrF, SV, Venstre, Rødt, MDG og Senterpartiet – stemte imot forslaget. De mener videoovervåkning er et for inngripende tiltak.