Fosen ikke med i «mest egnet» område for vindkraft

De fleste vindkraftverkene i Trøndelag som allerede er bygd eller gitt konsesjon til, ligger utenfor områdene som er omfattet av planene for framtidig utbygging.

Storheia og de andre vindkraftverkene på Fosen ligger utenfor de områdene NVE nå utpeker som egnet for videre vindkraftutbygging. 

Både Fosen, Flatanger, Hitra, Frøya og Vikna ligger altså i områder hvor det ikke skal bygges nye vindkraftverk i framtiden.