- Først når det er snakk om at liv kan gå tapt, blir det debatt

Det er usikkert hvor mange årsverk som kuttes i Bo- og aktivitetstilbudet (Boa) i Trondheim. Men forslaget om å utsette lærerløftet blir ikke vedtatt.

Både her, under 8.mars-toget, og under demonstrasjonen forrige uke, ble det aksjonert for et bedre liv for utviklingshemmede i Trondheim. Her ser vi Stener Skogmo og Dagfinn Løvdal som bærer fanen, mens Bent Skarlo går sammen med Lena Braadland Skarlo.  Foto: Privat

Økonomirapporten i Trondheim kommune viser store overskridelser i flere sektorer. Som Adresseavisen skrev mandag er merforbruket i Boa stipulert til 72,5 millioner kroner i 2019. For å komme i budsjett må det kuttes med 70 årsverk i sektoren som i dag har 750 årsverk. Men med et slikt kutt ville alle røde varsellamper blinket raskt på risiko,- og sårbarhetsanalysen (ros-analyse med rød, gul og grønn sone, journ.anm) som nylig er gjort.