Utvider ny E6 med ekstra forbikjøringsfelt

En 800 meter lang strekning av nye E6 i Soknedal utvides fra tre til fire kjørefelt. - Mer fremtidsrettet, sier Statens vegvesen.

UTVIDES: Arbeidene med nye E6 i Soknedal er i full gang. Dette bildet er tatt 21. mars.  Foto: Statens vegvesen

Arbeidene med nye E6 i Soknedal er i full gang. Statens vegvesen skal bygge 6,5 km med ny vei mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune.