Nok en vindkraft-aksjon på gang i Trøndelag:

- Vi sperrer området med biler tidlig mandag morgen

Vindkraftmotstanderne vil stoppe utbyggingstarten for Sørmarkfjellet vindpark. Fredag fikk Trønderenergi og Stadtwerke Munchen klarsignal for igangsetting av vindkraftanlegg i Flatanger og Osen kommuner.

Vindkraftmotstanderne vil stoppe utbyggingstarten for Sørmarkfjellet vindpark. Mandag morgen vil aksjonister sperre adkomsten til Hestdalen.  Foto: Alette Sandvik

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har ferdigbehandlet den såkalte MTA-planen (Miljø- transport og anleggsplan) og klarsignal for vindkraftutbygging er gitt. Men utbygger er pålagt å foreta geotekniske undersøkelser av et kvikkleireområdet i Hestdalen før de kan sette i gang. Det har vindkraftmotstanderne liten tro på at Trønderenergi tar hensyn til.