Gulating lagmannsrett:

Løgnaslaget straffes ikke for bruken av ordet nazi-frisør

Merete Hodne sin anke blir i en fersk dom fra Gulating lagmannsrett forkastet. Samtidig dømmes Hodne til å betale 367.571 kroner i saksomkostninger.

Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor ble frikjent i tingretten.  

11. januar i fjor ble Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor frikjent i Stavanger tingrett for Merete Hodnes krav om å betale henne 200.000 kroner hver i oppreisningserstatning, skriver Stavanger Aftenblad.