Formannskapet utsatte behandling av vindkraftsaken

Uavklart om Frøya kommune vil stoppe anleggsarbeidene

Vindkraftmotstanderne på Frøya belager seg på fortsatt teltleir og blokkering av anleggsarbeidene i Nessadalen. Førstkommende torsdag blir det avklart om Frøya kommune vil kreve at vindkraftutbyggingen stoppes.

- De skal ikke få rasere øya vår, sier Ann Sofie Nekstad. I flere dager har hun deltatt i å hindre anleggsarbeidene. Mandag var hun også til stede på formannskapsmøtet.  Foto: Terje Svaan

Det ekstraordinære formannskapsmøtet mandag ettermiddag, hadde strengt tatt bare én problemstilling på agendaen: Er arbeidet med byggingen av vindkraftanlegget igangsatt eller ikke?