Boa-krisen

- De ansatte jobber seg syke

Fagforbundet mener underbemanningen i Bo- og aktivitetstilbudet (Boa) i Trondheim gjør de ansatte syke. - Ekstramillionene som legges inn vil ikke gjøre saken bedre. Det er kun brannslukking, sier tillitsvalgte.

Leder i Fagforbundet Trondheim, Sonia Tangen (midten), sammen med hovedtillitsvalgte Anniken Van Marion (t.h.) og Tone Aunmo er bekymret for de ansatte som jobber i bo- og aktivitetstilbudet i Trondheim. - De føler de jobber på grensen av det som er forsvarlig, sier trioen.  Foto: Kim Nygård

Som Adresseavisen tidligere har skrevet er merforbruket i Boa stipulert til 72,5 millioner kroner i 2019. For å komme i budsjett må det kuttes med 70 årsverk i sektoren som i dag har 750 årsverk. Men med et slikt kutt ville alle røde varsellamper blinket raskt på risiko,- og sårbarhetsanalysen (ros-analyse med rød, gul og grønn sone, journ.anm) som nylig er gjort.