Boa-krisen

Banket gjennom 80 mill. til utviklingshemmede i Trondheim. Likevel må ansatte trolig gå

Politikerne beklaget, og gir utviklingshemmede og andre som bruker Bo- og aktivitetstilbudet (Boa) i Trondheim 80 millioner kroner. Men mest trolig må noen slutte i jobben.

Formannskapets flertall vedtok å plusse på 80 millioner kroner til Boa-området i Trondheim. Men pengene er kun til å dekke merforbruket, og allerede i neste års budsjett må det inn med mer penger for å opprettholde tjenestetilbudet.  Foto: Terje Svaan

- Det skulle bare mangle. Området har vært underbudsjettert lenge, og disse millionene er bare en brannslukking. Tilbudet blir ikke bedre, det tilføres ikke flere millioner.