Nye tall viser store ulikheter i tilfredshet med kollektivtilbudet:

AtB har lavere mål på bygda enn i byen

I Trondheim er 63 prosent fornøyde med kollektivtilbudet, mens ellers i Trøndelag er tallet 39 prosent. AtB har lavere mål for kundetilfredshet på bygda enn i byen.

AtB-direktør Janne Sollie mener det ikke er naturlig med like mål for Trondheim og resten av Trøndelag. - Det er fordi kollektivtilbudet av logiske årsaker vil være ulikt med hensyn på antall ruter og avganger, sier Sollie.  Foto: FRANK CADAMARTERI

AtB har ansvar for kollektivtrafikken - buss, båt og ferje - i hele Trøndelag.