Politikerne på Frøya vil stanse vindkraftanlegg

I et ekstraordinært kommunestyremøte torsdag stemte 20 av 22 for å stanse Trønderenergis utbygging.

Vindkraftmotstanderne i gule trøyer slapp jubelen løs da formannskapet stemte for å stanse vindprosjektet på Frøya.  Foto: KIM NYGÅRD

Den betente striden om vindkraftanlegget på Frøya tok dermed en overraskende vending. Kjernen i saken torsdag var en vurdering av om Trønderenergi faktisk har startet utbyggingen av vindkraftanlegget på Frøya. Selskapet har fått en dispensasjon som krevde oppstart innen søndag 7. april. Dersom oppstart ikke hadde skjedd innen den fristen, ville dispensasjonen ikke lenger være gyldig.