Se animasjonsvideo:

Slik kan nye E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene bli seende ut

Mesteparten av strekningen var planlagt som tofelts vei med forbikjøringsfelt og fartsgrense 90 km/t. Nye Veier går for fire felt og 110 km/t i stedet.

Nylig startet Nye Veier AS jakten på en entreprenør som skal bygge ut nye E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene i Rennebu og Midtre Gauldal kommuner i Trøndelag.