Hindret vindkraftutbyggingen i Sørmarkfjellet

Mandag klarte aksjonister å hindre vindkraftutbyggingen i Sørmarkfjellet ved å sette seg ned innenfor sperringer NTE hadde satt opp.

Da hogstarbeidene måtte stanses i Hessdalen, var det mellom 30 og 40 personer innenfor sperringene.  Foto: Alette Sandvik

Det er Trønderenergi og Stadtwerke München som står for utbyggingen i Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen kommuner.