Trondheim trenger opp mot 600 grunnskolelærere innen 2030

En stor andel grunnskolelærere vil gå av med pensjon innen 2030. Nå utvider NTNU studieplassene på grunnskolelærerutdanningen, mens Trondheim kommune jobber med å rekruttere og beholde de nyutdannede lærerne.

Trondheim: Lærerstudent snakker om studiet.  Foto: Mariann Dybdahl

- Innen 2030 vil Trondheim kommune ha behov for 600 nye grunnskolelærere, sier Gunn Langset Trøan, kommunalsjef for skole i Trondheim kommune.