Her lærer trønderske HV-soldater å redde liv

Mer penger til Heimevernet gjør at tre ganger så mange soldater nå skal få utdanning.

HV soldat og gårdbruker Thomas Skaare (til v.) fra Levanger behandler militærpoliti Amalie Jaatun, som for anledningen spiller skadet. Veileder er medic Rozeboom fra det amerikanske marinekorpsets styrke på Værnes.   Foto: Rune Haarstad, HV-12

- Noe av det tøffeste har vært sanitetsleksjonene med instruktører fra det amerikanske marinekorpset. De har pushet oss ganske mye, sier Robert Nicolaisen.