Åtte nordmenn på glattcella i Åre

Til tross for at åtte nordmenn sitter på glattcella, mener gruppesjefen i Åre-politiet at trønderne som skjærtorsdag inntok Åre har oppført seg bra.

Årets påsketrafikk til vintersportsstedet Åre er noe større enn i fjor. Her fra fjorårets skjærtorsdag i Åre.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

- Det kom litt flere folk i år enn i fjor. Da var det nokså lugnt, mens det i år er mer fest og flere ungdommer, sier gruppesjef Erik Norlander i Åre-politiet.