Fem bronsesmykker fra vikingtiden er funnet i Verdal

Det er ikke gjort lignende funn i Trøndelag siden 1800-tallet.

Hengesmykke fra Jelling, funnet på Inderøy på 1800-tallet.  Foto: Kirsten Helgeland, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Funnet ble gjort i fjor høst av Anders Svendsen Fortun, som driver med metall-søk på hobbybasis.