Ringnes-ansatte deltok i 1. mai-toget:

De har ikke lenger noen jobb i Trondheim

For en knapp måned siden fikk 40 Ringnes-ansatte vite at de mister jobben i Trondheim. I år var det tid for å hente frem den gamle bryggeriarbeiderfanen på 1. mai.

- Enighet gjør sterk, står det på den gamle fanen til bryggeriarbeiderforeningen ved Ringnes. Men nå flyttes lageret til Østlandet. De ansatte må bestemme seg for om de flytter etter.  Foto: Christine Schefte

- Dette oppleves ikke som noen festdag, sier Torill Wikdahl (60).