Flest har elbil der bilister får store bompengefordeler

At elbilbruk er så billig, kan gi mer bilkjøring, tror sjefingeniør Jørn Arntsen i Vegdirektoratet.

Mange steder kan elbilister kjøre i kollektivfeltet på veiene, selv om de første, forsiktige restriksjonene er begynt å komme  Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Antallet og andelen elbiler vokser kolossalt i Norge. Det bekrefter foreløpige tall i den nye nasjonale reisevaneundersøkelsen, utarbeidet i regi av Vegdirektoratet, skriver Aftenposten.