Kongen og havet:

- Havet har blitt varmere i min tid

Kong Harald forteller at havet har forandret seg på alle måter i hans levetid. Tirsdag besøkte han Trondheim og Ocean Week.

- Havet har endret seg på alle måter i min levetid. Det har blant annet blitt varmere, sier kong Harald.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

Temaet for konferansen er et hav i endring. Og kongen bekrefter at havet har endret seg mye i hans levetid. Han har i mange år vært bekymret for følgene av klimaendringene.