Nytt matteverktøy skjønner hva elevene sliter med

- En lærer har ikke tid til å lage en individuell plan for alle elever, men det har dette systemet, sier mattelærer Bjørn Ove Thue.

Ved Tiller videregående skole prøver de ut det nye matte-læreverket Campus Inkrement. Fra venstre: Luan Tran, Ishi Mae Jensen (17) mattelærer Eirik Samuel Berge og Sarah Edelsteen.  Foto: Marthe Svendsen

Campus Inkrement er en digital læringsplattform for norske skoler, tilpasset såkalt omvendt undervisning. Omvendt undervisning går ut på at eleven forbereder seg til timen ved å selv gjennomgå pensum, ofte ved å se på video. Slik frigjøres undervisningstiden til diskusjon og å løse oppgaver.