Fylkesmannen opphever kommunestyrevedtak:

Trønderenergi får bygge vindkraft på Frøya

Kommunestyret i Frøya vedtok i april at Trønderenergi må stanse utbyggingen. Fredag opphever Fylkesmannen dette vedtaket.

Aksjonistene mot vindkraft på Frøya har hindret utbyggingen til Trønderenergi og partneren Stadtwerke München.   Foto: Kim Nygård

Trønderenergi fikk både aksjonister og kommunestyret i Frøya mot seg da selskapet skulle i gang med vindkraftutbyggingen nå i april. Det førte til at kommunestyret 15. april påla Trønderenergi å stanse arbeidet.