Stort oppmøte på kuslipp på Skjetlein videregående

Etter en hel vinter inne i fjøset var 36 hoppende glade kyr klar for å komme seg ut på beitet.

- Kyrne har stått inne siden oktober, og da er det alltid godt å komme ut, forteller Ingrid Resell, lærer på Skjetlein Videregående skole i Leinstrand i Trondheim.