Turistforeningen kjører buss til Frøya for å støtte urørt natur

- Vi mener at vi kan ikke løse klimautfordringene ved å ødelegge natur.

Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems turistforening er klar for støttemarsj på Frøya søndag.   Foto: Christine Schefte

Det sier daglig leder i Trondhjems turistforening, Frode Støre Bergrem.