Uvanlig rettssak i Fosen tingrett:

Strid om lusegnaget og syk fisk

Mandag startet straffesaken der Lerøy Midt er tiltalt for overtredelse av dyrevelferdsloven på grunn av skader lakselus har påført oppdrettslaks.

Advokat Grunde Bruland, som representerer Lerøy Midt, presiserer at eventuell fisk som er omfattende skadet går til ensilasje, altså dyrefor, mens litt skadet fisk - såkalt produksjonsfisk - går til videreforedling. Bildet er fra et av Lerøy Midts anlegg.  Foto: Mattilsynet

Dette er første gang det føres en slik rettssak i Norge.