Kan jeg kreve at kommunale tjenester er på plass i kommunen jeg skal flytte til før jeg flytter?

Jeg er en kvinne på 42 år, som ønsker å flytte til en annen kommune i landet. Jeg har en del helseplager og trenger kommunale tjenester. Kan jeg kreve at den nye kommunen har et tilbud på plass til meg før jeg flytter?

Pasienten lurer på om tilbudet hun trenger kan være på pass før hun flytter til sitt nye hjemsted. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Scanpix

Pasient- og brukerombudet svarer: Det er forståelig at du ønsker at de kommunale tjenestene står klare for deg når du kommer tilflyttende til den nye bostedskommunen din, da det kan oppleves utrygt og uforutsigbart å flytte uten å vite hvilke kommunale tjenester du vil bli tilbudt.