Så fisken dø og falle til bunns i merden

- Jeg så fisk som svømte apatisk rundt, helt medtatt. Jeg så fisk som sank, som døde der og da.

Er laksen urolig og hopper mye, er det tegn på at den lider. 

Tor Dahl er førsteinspektør i Mattilsynet. Han jobber til vanlig i Namdal, men var i begynnelsen av september 2016 bedt om å delta på lusetelling ved Lerøy Midts oppdrettsanlegg Langskjæra.