Høyre hasteinnkaller til krisemøter i Ørland-saken:

Truer egne lokalpolitikere med sanksjoner

Onsdag kveld ble flere sentrale folk i striden på Ørland hasteinnkalt til møte med Høyre sentralt. Høyre vurderer sanksjoner mot involverte etter mistillitserklæringen mot Ørlands-ordfører, Tom Myrvold.

Det skjer en ny omdreining av konflikten i Ørland Høyre idet Høyre nasjonalt går aktivt inn i saken.