Barn kan ha vært utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt og rus. Men barnevernet henla sakene

Barnevernstjenesten i Østbyen gjenåpner 44 saker hvor det er alvorlig bekymring for situasjonen til barn i bydelen. Barna har ikke fått nødvendig hjelp fra barnevernet.

959 barn: Trondheim kommune har nå gjennomgått bekymringsmeldinger for 959 barn i Østbyen i perioden 2012 til 2017. Ikke alle har fått god hjelp. Fra venstre Mette Berntsen, konstituert kommunalsjef, Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør, Line Øyen, enhetsleder Østbyen og Elisabeth Eggen Solem, barnevernleder i Midtbyen og leder av teamet.   Foto: Rune Petter Ness

For fire av barna er omsorgssituasjonen så alvorlig at det har vært vurdert å ta barna ut av familien og gjennomføre omsorgsovertakelse.