Disse trøndelagsskolene rammes dersom det blir lærerstreik

Lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler tas ut i streik, dersom Unio og KS ikke blir enige i lønnsmeklingen natt til fredag.

Ved Charlottenlund videregående skole blir 82 lærere tatt ut i streik, dersom Unio og KS ikke blir enige i meklingen hos Riksmekleren.  Foto: Christine Schefte Adresseavisen

Vel 900 medlemmer i hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, Unio, tas ut i streik i Trøndelag dersom Unio og kommunenes interesseorganisasjon, KS, ikke blir enige i meklingen hos Riksmekleren. Fristen er klokka 24 natt til fredag den 24. mai. I underkant av 800 av dem som er tatt ut, er lærere.