Hver tredje er redd for å bli lurt på sosiale medier

Nesten hver tredje mediebruker i Norge synes det er vanskelig eller veldig vanskelig å skille usann fra sann informasjon på nettet. Europeere flest er mye mer bekymret.

Desinformasjon er et økende problem, sier Roar Thon. Han er fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som skal prøve å passe på at ingen får tukle til valgkampen i høst med falske nyheter og desinformasjon. Men fortsatt er de falske nyhetene i Norge mest på det Thon kaller "tull-og-tøys-nivået". 

- Samfunnet vårt baserer seg på tilgang til fakta og opplyste borgere. Hvis vi jevnlig begynner å mistro informasjonen som er beslutningsgrunnlaget, blir det vanskelig å ha et liberalt demokrati, sier Bente Kalsnes, en av landets fremste forskere på desinformasjon og falske nyheter.