Storkontroll på E6 både sør og nord for Trondheim

Flere aktører kontrollerte yrkestransporten på E6 tirsdag. 77 biler fikk ilagt bruksforbud. 18 forhold ble anmeldt.

Statens vegvesen gjennomførte kontroller av varebiler og sjåfører på vektstasjonen i Malvik tirsdag. I tillegg hadde de kontroller på Sandmoen og fylkesvei 950 i Malvik.  Foto: Christine Schefte

Utrykningspolitiet, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, Nav kontroll, Skatteetaten, Tolletaten og utlendingsseksjonen i Trøndelag politidistrikt deltok under storkontrollen som foregikk både sør og nord for Trondheim, henholdsvis ved vekta i Malvik og Sandmoen i Trondheim.