Han skal finne ut hvordan vi kutter klimautslipp med minst mulig konflikter

Folk protesterer mot vindkraftutbygging og bompenger. NTNU-forskere skal finne hvordan klimakutt kan skje uten store konflikter.

Trondheim 8. august 2014 Asgeir Tomasgaard, Klimaforskning. NTNU gjør det skarp i forhold til andre universiteter i verden og fornybar energi er viktig for NTNU. Tekst: Aagot Opheim  Foto: Morten Antonsen

Målet er null klimautslipp i 2050. NTNU-forskere leder et stort arbeid for å finne ut hvordan det skal skje.