Erlend fra Trondheim aksjonerte for et verdig liv

- Livet mitt er noen ganger bunnslam

Erlend Skjervøy ble født med CP. Han krever ikke mye. Ikke mer enn et verdig liv.

Erlend Skjervøy vil gjøre mer enn det han får mulighet til. Men for å få det til er han avhengig av hjelp. Den hjelpen er det ikke lett å få grunnet få ressurser. Nå mener at nok er nok.  Foto: Marthe Amanda Vannebo

«Nok er nok» «Nok er nok» «Nok er nok».