Kommunaldirektør sa at alt var prøvd. Men høsten 2018 ble et Emma-tiltak lagt til side

Trondheim kommune og ambulansetjenesten ønsket å etablere en enhet som var rettet mot Emma og lignende pasienter. Målet var å redusere nødetatenes tidsbruk. Dette tiltaket ble det aldri noe av.

Planla prosjekt: I fjor planla nødetatene og kommunen et prosjekt som ble kalt «flerbruksenhet». Noe av målet var å få ned ressursbruken rundt Emmas bru-vandring. Prosjektet ble aldri iverksatt.   Foto: Mariann Dybdahl

14. mai 2019: Kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, Helge Garåsen, orienterte medlemmene i formannskapet om hvordan samhandlingen mellom de ulike aktørene har vært i Emma-saken.